Avís legal

1. Informació  General

CLUB ESPORTIU LES PANTERES GROGUES amb CIF nú m. G62476882 i raó social al carrer Diputació 163 baixos, DP 08011 (Barcelona, Espanya), inscrita al Consell Català de l'Esport, amb el número d'inscripció 10948.

Telèfon: +34 932 095 490

Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

2. Objecte.

Aquesta pàgina web (http://www.panteresgrogues.cat), propietat del CLUB ESPORTIU LES PANTERES GROGUES (des d'ara Panteres Grogues), ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet, especialment de tots els associats de Panteres Grogues, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per aquest Club esportiu.


El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general de l'esmentada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que, l'accés i ús d'aquesta implica necessàriament, la sumisió i acceptació de les Condicions citades Generals incloses en aquest Avís Legal.

És per això que, Panteres Grogues recomana que l'usuari les llegeixi detingudament i atentament cada vegada que vulgui entrar i fer ús de l'esmentada pàgina web ja que aquestes poden patir algunes modificacions.

En aquest sentit, Panteres Grogues es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de tots els elements que integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

 

3.Accés al web.

L'usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d'Accés a Internet (ISP) contractat pel seu compte.

Per la seva banda, Panteres Grogues requereix la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals no li correspon, de manera que l'accés pot ser suspès, cancel.lat o resultar inaccessible per motius tècnics.

 

A més a més, Panteres Grogues es reserva el dret d'interrompre l'accés al seu web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.


Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris, que podran patir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, Panteres Grogues no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas que es donin les causes esmentades, per la qual cosa, en cap moment es podran exigir responsabilitats a Panteres Grogues en aquest sentit.


D'altra banda, l'accés a determinats serveis és exclusiu per als seus associats o personal laboral, per als qui és requisit previ el registre i l'acceptació de les condicions particulars, les quals substitueixen, completen i/o modifiquen les establertes en aquest avís legal i que ha d'acceptar l'Usuari abans que s'iniciï la prestació del servei corresponent.


4.. Ús de la pàgina web.


La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d'usuari, el qual accepta que l'ús és de la seva exclusiva responsabilitat.

L'Usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que Panteres Grogues posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions generals.


Especialment, queda prohibit l'ús de la pàgina web amb finalitats lesives als béns de Panteres Grogues que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, malmetin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics o productes i aplicacions informàtiques (maquinari i programari) de Panteres Grogues o de tercers, si escau.


L'usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i quan sigui necessari, Panteres Grogues informarà l'usuari sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d'informació i continguts de la seva pàgina web.


L'usuari s'abstindrà d'obtenir, o intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o no s'hagin indicat a aquest efecte o dels que s'utilitzin habitualment a Internet.


En aquest sentit, es prega a l'usuari que presti atenció als missatges d'avís ja que Panteres Grogues no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.


Quant a l'ús dels serveis interactius que es presten als usuaris, que, en qualsevol forma, permeten la divulgacióó de continguts per part de l'Usuari a través de la pàgina web, com ara els fòrums i en el seu cas, aquells altres que puguin oferir-se en el futur, els Usuaris s'obliguen a fer un ús d'aquests conforme a la llei, les presents condicions, les condicions particulars, si escau, la moral, els bons costums i l'ordre públic.


5. Continguts

Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l'Usuari per Panteres Grogues com informació pròpia o, si escau, de tercers.. D'aquesta manera, Panteres Grogues posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos en la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.


6. Enllaços a la pàgina web.


L'usuari d'Internet que vulgui introduir un link des de la pàgina web de Panteres Grogues a la seva pròpia haurà de ser prèviament autoritzat, a tal efecte, per escrit per Panteres Grogues i a més, títol enunciatiu, complir amb les següents obligacions:


L'enllaç o link únicament vincularà amb la pàgina principal i no podran reproduir-la de cap manera; Està prohibit establir "frames" o marcs de qualsevol tipus que envoltin la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis, productes, a través d'adreces d'Internet diferents a les de la present pàgina web; En cap cas, es realitzaran des de l'enllaç manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre Panteres Grogues, els seus associats, membres del personal o sobre la qualitat de serveis que presta; El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de Panteres Grogues dins del seu propi lloc web, llevat dels casos expressament autoritzats per Panteres Grogues. El link o la pàgina d'enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, moral i l'ordre públic.7. Propietat Industrial i Intel·lectual.


Tots els continguts de la pàgina web, entenent per  aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotògrafies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, i també el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts"), són propietat intel.lectual de Panteres Grogues o, si escau, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari.

De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de Panteres Grogues o, si escau, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari. L'usuari ha de respectar sempre tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat de Panteres Grogues o de tercers.


Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre aquesta pàgina web. En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilizació, retransmissió o no utilització de la naturalesa que sigui, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets.

No obstant això, l'usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (software i hardware), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, i també un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

8. Publicitat.

A la pàgina web s'allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material inclòs a la pàgina web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. Panteres Grogues no serà responsable d'errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

9. Responsabilitat.

En qualsevol cas, l'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que Panteres Grogues pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest avís legal o, si s'escau, per les condicions particulars que siguin d'aplicació.

9.1. Accés a la Pàgina web.

Panteres Grogues no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que impliquin errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació d'aquest o amb caràcter previ.

9.2. De la qualitat del servei.

L'accés al Portal no implica l'obligació per part de Panteres Grogues de controlar l'absència de virus, troians o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics dolents.

Panteres Grogues no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

9.3. Dels Continguts.

Panteres Grogues posarà els mitjans raonables a la seva disposició per a comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través d'aquest.

Panteres Grogues no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada per la web ni dels danys i perjudicis produïts a l'Usuari o a tercers degut a actuacions que tinguin com a fonament la informació obtinguda a través de la pàgina web.9.4. Dels enllaços o links.

El servei d'accés a la web inclou dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, Panteres Grogues actua com prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic ( LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats pels llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.


En el cas que l'usuari entengui que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a Panteres Grogues d'acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.  L'existència de links o enllaços no implica l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Panteres Grogues amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

 

Panteres Grogues no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i per tant no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualizació, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre danys que no sigui directament imputable a Panteres Grogues.10. Protecció de dades personals.

Les dades personals vinculades a aquest web respecten les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.  Panteres Grogues tractarà les dades de caràcter personal que es recullen a través d'aquesta web complint amb la normativa vigent sobre protecció de dades.


Així:

"La inclusió en fitxers és absolutament voluntària i és degudament anunciada.

"Els fitxers als quals s'incorporen dades personals estan donats d'alta en les Agències de Protecció de Dades competents, i protegits per les mesures de seguretat exigides per la legislació.

"Les dades només seran utilitzades per a la finalitat per a la qual s'hagin recollit.

"Totes les persones que s'incorporin al fitxer creat podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició en la forma prevista per la normativa vigent de protecció de dades".

Excepte indicació en diferent sentit, el responsable del tractament serà Panteres Grogues. L'usuari podrà dirigir-se a aquesta, al carrer Francolí número 50 08006 Barcelona, per a exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació.11. Legislació i jurisdicció aplicable.

Les presents Condicions d'Accés queden subjectes a l'ordenació jurídica espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui derivar de l'accés a la pàgina web, l'usuari i Panteres Grogues acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pugui correspondre.