quotes per a membres

Quotes per a membres

Les quotes per a membres del club Panteres Grogues tenen vigència per any natural (des del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre).

 
Les quotes per a l'any 2020 són les següents:
 • Aspirants entre 9 i 12 anys en el moment de donar-se d'alta:
  • alta nova entre l'1 de gener i el 15 d'agost:15€
  • alta nova entre l'16 de agost i el 31 de desembre: 10€
 • Aspirants entre 13 fins als seus 18 anys en el moment de donar-se d'alta:
  • alta nova entre l'1 de gener i el 15 d'agost: 25€
  • alta nova entre l'16 de agost i el 31 de desembre: 15€
 • Majors d'edat:
  • alta nova entre l'1 de gener i l'1 de juny: 50€
  • alta nova entre l'1 de juny i el 31 de desembre: 30€
 

 

Quota d'assegurança d'accidents

Tal com s'explica en assegurança obligatòria d'accidents tots els membres del club han d'estar assegurats. El preu de l'assegurança, independentment de la data de l'alta, per a aquest any són 20.50 €.

Els socis/es federats/des únicament pagaran 1€ en concepte de l'assegurança de responsabilitat civil.