quotes per a membres

Quotes per a membres

Les quotes per a membres del club Panteres Grogues tenen vigència per any natural (des del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre).

 
Les quotes per a l'any 2020 són les següents:
 • Aspirants entre 9 i 12 anys en el moment de donar-se d'alta:
  • alta nova entre l'1 de gener i el 15 d'agost:15€
  • alta nova entre l'16 de agost i el 31 de desembre: 10€
 • Aspirants entre 13 fins als seus 18 anys en el moment de donar-se d'alta:
  • alta nova entre l'1 de gener i el 15 d'agost: 25€
  • alta nova entre l'16 de agost i el 31 de desembre: 15€
 • Majors d'edat:
  • alta nova entre l'1 de gener i l'1 de juny: 50€
  • alta nova entre l'1 de juny i el 31 de desembre: 30€
 *S'afegirà 1€ en concepte d'assegurança de responsabilitat civil al cobrament de la quota.

 

Quota d'assegurança d'accidents

Tal com s'explica en assegurança obligatòria d'accidents tots els membres del club han d'estar assegurats. El preu de l'assegurança, independentment de la data de l'alta, per a aquest any són 19,50 €.

Els socis/es federats/des únicament pagaran 1€ en concepte de l'assegurança de responsabilitat civil.