Reglament intern pàdel masculí

Preàmbul

La secció de pàdel masculí forma part del Club Esportiu LGTB Panteres Grogues Barcelona (Panteres Grogues). L’organització interna de la secció es regeix per les normes de funcionament establertes en els estatuts i el reglament de Panteres Grogues referents a l’organització de les seccions.

La secció de pàdel masculí es fonamenta en dues vessants, una esportiva i una social, i té una finalitat clara: passars’ho bé jugant a pàdel al mateix temps que es coneix gent i es progressa en l’habilitat de l’esport. 

Organització funcional de la secció

La figura del coordinador

La secció ha de tenir un coordinador principal que és el responsable màxim de la secció i la persona de referència tant pel Club Panteres Grogues com pels socis que participen en la secció. Aquest coordinador s’escull en la reunió de la secció anual que se sol fer a finals del mes de setembre. El coordinador és l’últim responsable i, per tant, és qui ha de decidir en darrera instància sobre com procedir. 

El coordinador pot crear un equip de coordinació compost pel mateix coordinador i diversos responsables. 

Les decisions i resolucions que afecten la gestió del dia a dia de la secció es prenen en reunions periòdiques de l’equip de coordinació, o en el seu defecte, pel mateix coordinador. D’aquestes reunions s’aixeca un acta que es fa pública a tots els membres de la secció. 

Davant de qualsevol dubte o incidència es pot demanar ajuda i suport del responsable de seccions de Panteres Grogues i en darrera instància de la Junta directiva del Club Panteres Grogues i el seu president. 

Tasques del coordinador

 1. Assistir a les reunions de la Comissió Esportiva de Panteres Grogues en representació de la secció i estar al dia de les novetats del club.
 2. Coordinarse amb els responsables de Panteres Grogues i aplicar les decisions aprovades per la Junta de Panteres Grogues.
 3. Comunicar als socis les informacions i novetats importants relatives a Panteres Grogues.
 4. Comunicar als socis de qualsevol necessitat informativa que tinguin des del Club o la secció.
 5. Redactar la memòria anual de la secció exigida per Panteres Grogues.

 6. Portar el registre de socis i participants de la secció.
 7. Acollir als nous socis i afavorir la seva integració al grup.
 8. Portar el mail de la secció, la pàgina web, el facebook i les xarxes socials.
 9. Moderar el grup de whatsapp de la secció.
 10. Coordinar i organitzar els partits, tornejos i les activitats esportives.
 11. Portar els documents de gestió de la secció, dels partits i les diverses activitats.
 12. Vetllar pel bon funcionament de la secció, dels responsables i socis.
 13. Designar i cessar responsables voluntaris i delegar tasques.
 14. Aplicar avisos i penalitzacions segons la normativa.

La figura del tresorer

 • La secció ha de disposar d’un tresorer.
 • El tresorer és la persona encarregada de vetllar per la claredat i transparència dels comptes de la secció.
 • És el responsable màxim dels comptes de la secció i és qui ha de rendir comptes amb Panteres Grogues.
 • El tresorer ha de passar comptes de la gestió a la reunió anual de secció del setembre. És a dir, ha de fer resum del que s'ha fet i presentar números (ingressos i despeses de la secció).
 • Davant de qualsevol dubte, pot demanar ajut o suport al tresorer de Panteres Grogues. 

La figura del responsable

 • El responsable presta el seu ajut a la secció de diverses maneres: portant convocatòries, actualitzant el facebook, ajudant en tornejos, lliga…
 • El responsable ha de conèixer les normes d’organització de la secció i comprometre’s a respectarles. Pot aportar idees i propostes però no pot adoptar decisions que afectin la secció sense l’aprovació del coordinador.
 • El responsable no té un nivell d’implicació tan elevat com el coordinador i tampoc se li exigeix el mateix nivell de coneixement sobre el funcionament de Panteres Grogues.
 • El responsable ha de tenir una actitud igualitària amb tots els socis i procurar la integració i cohesió del grup. Davant de qualsevol dubte, ha de demanar suport i consell al coordinador.
 • Els responsables poden ser fixes o puntuals. Poden haver responsables de dia, de tasques en concret, etc... 

Els socis membres de la secció

Per a ser membre de la secció cal ser soci del Club de Panteres Grogues. Els socis han de conèixer qui és el coordinador així com els responsables, de manera que sàpiguen a qui adreçarse en cas d’informació, dubte o incidència.

Nous membres

Per a ser membre de la secció cal ser soci de PG. Tothom que vulgui és convidat a provar un dia i si agrada, a ferse soci de PG i venir a jugar al pàdel. És aconsellable que el primer dia que es vinigui a jugar i provar sigui un divendres, per tal de ferlos l’acollida, jugar i veure quin nivell tenen. L’equip de coordinació pot crear una llista d’espera per a nous membres per tal de no saturar la secció.

Participació i transparència

El coordinador, els responsables i tots els membres de la secció vetllaran per a promoure la transparència i la participació, fomentant els valors democràtics, de respecte, de convivència i de germanor. 

Organització esportiva de la secció

Actualment, la secció de pàdel masculí juga regularment els dilluns , dimecres i divendres al vespre al CIT Accent Tennis de Cornellà de Llobregat. Opcionalment, es poden obrir nous horaris i dies de joc. 

Les convocatòries 

Les convocatòries són d’una hora i mitja, 4 persones per pista. Els divendres se sol allargar el temps de joc fins a 2 hores. Per a jugar cal abonar l’import per al lloguer de pistes que dictamina el club on juguem. 

La convocatòria per a jugar és a una setmana vista. S’obre llista d’inscripció via grup de whatsapp cada dia de joc just acabar els partits . És a dir, els dilluns s’obre la llista de convocatòria per a jugar el següent dilluns. Els dimecres s’obre la llista per al següent dimecres. Els divendres s’obre la llista per al següent divendres. Es procura obrir llista en la mateixa franja horària. 

L’ordre d’inscripció a la llista per a jugar i el nombre de pistes disponibles determina quins jugadors entren dins la convocatòria per jugar. Per exemple, si hi ha 14 persones en llista per jugar i només hi ha 3 pistes (12 places), jugaran els 12 primers apuntats en llista. Les persones en 13ena i 14ena posició quedaran en reserva , per cobrir una possible baixa. 

Pistes extres en un altre club: preferència en l’ordre de llista

En el cas que es lloguin pistes extres en un altre club que no és l’habitual (per exemple, el Delfos), es mantindrà escrupulosament l’ordre d’inscripció a la llista per determinar qui juga al club habitual (CiT) i qui juga en les pista extres (Delfos). Ser soci del club on juguem (el CiT) no dóna prioritat per jugar davant d’algú que no és soci del club (CiT). Per exemple, si hi ha 16 persones en llista per jugar i només hi ha 3 pistes al CiT (12 places), jugaran al CiT els 12 primers apuntats en llista, independentment de si són socis del CiT o no. Les persones en 13ena, 14ena, 15ena i 16ena posició en llista jugaran a la pista reservada al Delfos, independentment de si són socis del CiT o no. En cas de pluja se suspenen els partits.

El coordinador, i en el seu cas els responsables, és l’encarregat de confeccionar els partits. En cas que no es pugui organitzar els partits pel motiu que sigui, es poden canviar de dia i/o anular la convocatòria. 

Partits a l’americana. Partits socials i partits classificatoris

Tots els partits es juguen a l’americana, sense parelles fixes, i canviantnos fins a jugar tots entre tots. Es juga a un set, i en acabar, s’intercanvia de company fins a jugar amb tots. En total es juguen 3 partits a un set. 

Opcionalment, es poden crear altres maneres de jugar.

Hi ha 2 tipus de partits: els classificatoris i els socials.

 • Els partits socials no puntuen, serveixen per jugar amb companys diferents i coneixe’ns entre tots. Es juguen els divendres.
 • Els partits classificatoris s’organitzen per nivell i puntuen en el rànking. Es juguen tots els dies de joc. 

Nivell i rànking

Els partits classificatoris es conformen per nivell. El rànking de la lliga de la secció, disponible en un excel compartit, dictamina el nivell de cada jugador.

Només puntuen els tres primers partits classificatoris.

En acabar els partits classificatoris es recull la puntuació dels diversos jugadors i s’actualitza al ranking de l’excel.

Dilluns i dimecres

L’hora de joc és al vespre.
Es juguen partits classificatoris.

Divendres

L’hora de joc és al vespre.
Es juguen una primera ronda de partits socials (45 minuts) i després es juguen una ronda de partits classificatoris.

Avisos i penalitzacions

Es demana puntualitat i compromís.

 • Desapuntarse en l’últim moment o no presentarse:
  • En el cas que algú apuntat a llista i convocat a jugar no es presenta.

  • En el cas que algú apuntat a llista i convocat a jugar es dona de baixa en l’últim moment (8 hores abans de la convocatòria) sense aportar un substitut (algú en llista de reserva o algú de fora).

   Penalització: 1 setmana sense jugar ni poderse apuntar en llista per jugar, comptant a partir del dia que ha passat.* 

Exemple: si un jugador convocat a jugar en divendres dia 1 d’Abril no es presenta a jugar:

 • no podrà jugar cap dia de la setmana vinent. Se’l treurà de la convocatòria, si és el cas, de dissabte 2 d’abril, diumenge 3 d’abril, dilluns 4, dimarts 5 d’abril, dimecres 6, dijous 7 d’abril i divendres 8. 

 • no es podrà apuntar en llista per jugar cap dia fins el divendres 8 d’Abril. 

 • Dues impuntualitats seguides (de més de 10 minuts) de la mateixa persona o impuntualitats reiterades de la mateixa persona (més de 3 en un mes natural) , comptant a partir del dia que se l’ha sancionat: 

Penalització: 1 setmana sense jugar ni poderse apuntar en llista per jugar.* (per exemple, una persona que les últimes 2 vegades que ha anat a jugar ha arribat amb més de 10 minuts de retard, quedarà penalitzat) 

 • El reiterat incompliment de la normativa així com conductes conflictives i penalitzacions reiterades seran motiu d’avisos, i si s’escau, d’expulsió de la secció. 

* Les penalitzacions de no jugar només són aplicables en les convocatòries ordinàries de la secció. No afecten a tornejos i/o altres activitats de caràcter no ordinari. 

Organització de les xarxes socials de la secció

Grups de whatsapp

L’objectiu principal dels grups de whatsapp és facilitar la comunicació i la informació de la secció: llançar convocatòries, informar d’activitats de la secció i de PG.

Som un grup molt nombrós (prop de 50 persones). Els grups de whatsapp NO SÓN EL LLOC PER A DEBATRE temes. El lloc per a debatre és en persona els divendres amb les cerveses postpartits o en les reunions periòdiques. Si es vol comunicar algun tema per escrit es farà via mail al mail de la secció Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Tenim 3 grups de whatsapp:

 1. DLDC PARTITS PADEL PG (dilluns i dimecres):
  només per a configurar els partits de dilluns i dimecres, obrir llista, puntuacions… 

 2. DV OFICIAL PADEL PG (divendres i informacions de la secció):
  per a configurar els partits de divendres, obrir llista, puntuacions… 
  per a tots els temes esportius i de coordinació de la secció i pels temes de la secció en general. 
  altres activitats i informacions relatives a la secció i a PG (jugar amb les noies de la secció femenina de pàdel)  

 3. SOCIAL PADEL PG (grup social):
  el grup social, per compartir fotos, vídeos, bromes i el que es vulgui. 
  sense informació esportiva i organitzativa. 

Cada grup té la seva funció i tothom ha de vetllar per complirla. L’equip de coordinació és l’encarregat de moderar i vetllar pel bon funcionament dels grups. Això suposa poder vetar amablement a qui no faci un bon ús dels grups. 

Mail, GoogleDrive i Doodle

Les comunicacions que requereixen més informació, documents i una reflexió més profunda, es faran mitjançant el mail i la carpeta compartida de la secció de pàdel masculí. 

El mail de la secció és Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

El ranking i altres documents de la secció es troben penjats al GoogleDrive.

El doodle, així com altres plataformes, poden ser també utilitzats com a eina de participació.